KickStart Europe 2023: Datacenters zijn in de verdediging. Dat zou niet zo moeten zijn

KickStart-Europe-2023-Datacenters zijn in de verdediging

Ondanks forse investeringen in duurzaamheid en groene oplossingen liggen datacenters de laatste tijd onder vuur, vooral in Europa. Hoewel ze voor echt grote uitdagingen staan, is de huidige verontschuldigende toon van de communicatie van de sector waarschijnlijk onnodig.

Vorige week organiseerde de Dutch Datacenter Association (DDA) hun baanbrekende Kickstart Europe evenement in Amsterdam. Vooral in Nederland is de datacenter sector de afgelopen jaren onder vuur komen komen te liggen. Onduidelijkheid rond een uiteindelijk geannuleerde nieuwe hyperscale faciliteit in de buurt van de provinciestad Zeewolde en berichten over netwerkproblemen in Amsterdam hebben tot enige voorzichtigheid geleid bij de doorgaans optimistische industrie-experts.

3 Uitdaginge

Zoals Steven Brown, Global Director of the Cloud & Services Segment bij Schneider Electric, het verwoordde tijdens zijn keynote: de achtergrond is onzekerheid. Brown noemde drie belangrijke uitdagingen voor de sector: snelheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. “We moeten sneller bouwen om de groeiende behoeften te ondersteunen”, zegt hij, “duurzaamheid is een must-have geworden, waarbij datacenters streven naar een koolstofneutrale voetafdruk in 2030. En we moeten kritische operaties ondersteunen op onbetrouwbare stroom van een nutsbedrijf.” Die drie hangen met elkaar samen en het is moeilijk om ze alle drie te realiseren, zegt hij. “De sleutel is om ze samen aan te pakken.”

Het benoemen van uitdagingen is op zichzelf al een zeer positief iets. Het getuigt van dynamiek, oprechtheid en een voortdurende bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Vooral als het gaat om duurzaamheid, is de algemene perceptie dat datacenters tot de meest energie- en waterverbruikende industrieën behoren. Ze zouden extra inspanningen moeten leveren om hun energieverbruik en dus ook hun CO2-uitstoot te verminderen.

Uitdagingen én Kansen

Tegelijkertijd is het belangrijk om uitdagingen altijd samen met kansen te communiceren. Datacenters worden misschien gezien als onderdeel van het probleem, maar in feite zouden ze gezien moeten worden als onderdeel van de oplossing. Natascha Geraedts, partner en hoofd van de Real Estate Practice Group bij internationaal advocatenkantoor Evershed noemde dat tijdens een sessie over digitale infrastructuur ter ondersteuning van de energietransitie. “Datacenters lijken het idee te hebben dat ze zichzelf moeten verdedigen,” zegt ze. “Wat ik echter mis, is dat de energietransitie en digitale infrastructuur één en hetzelfde zijn. We missen dat tijdens discussies, ook op lager operationeel niveau. Slimmere energiesystemen zijn alleen mogelijk met digitale infrastructuur.”

Er zijn al oplossingen

Er zijn al veel oplossingen die deel kunnen uitmaken van het gesprek. Hergebruik van afvalwarmte, wateropslag en -filtering, vloeistofkoeling en recycling van hardware zijn voorbeelden die allemaal tijdens het evenement werden besproken. Maar het is niet alleen technologie die de industrie kan helpen om haar reputatie te verbeteren. Tijdens een sessie over inclusiviteit op de werkplek werd vermeld dat slechts 16% van de technische functies bezet wordt door vrouwen. “Er is veel potentieel”, zei Florien ten Hove van Microsoft.

Ze legde uit dat een divers team meer perspectieven introduceert, wat leidt tot betere producten. “Innovatie heeft verschillende perspectieven nodig.” Vanuit het bedrijfsleven doen datacenters het goed. Kickstart Europe 2023 had zo’n 1500 bezoekers, het hoogste aantal ooit. Marktcijfers stijgen en de marktconsolidatie van de afgelopen jaren laten zien dat de industrie wordt gezien als een veilige investering. Succes lokt meer kritische vragen uit dan voorheen. Dat zou op zijn beurt datacenters ertoe moeten aanzetten hun communicatiespel te verbeteren. De argumenten zijn er, maar de inhoud weerspiegelt ze niet volledig.