De drie “M” s naar succes: Marketing, Marketing en Marketing

Marketing Investment

Marketing staat centraal bij het stimuleren van bedrijfsgroei. Marketingactiviteiten kunnen je bedrijf zowel op korte als op lange termijn beïnvloeden. Activiteiten op korte termijn zijn bekend: reclame, specifieke campagnes van betaalde sociale media-activiteiten, e-mailmarketing of eventmarketing, leveren meestal onmiddellijke resultaten op korte termijn op.

Andere marketingactiviteiten die je naamsbekendheid en merkimago beïnvloeden, leveren resultaten op lange termijn op. Dit zijn meestal meer organische kanalen, zoals regelmatige, continue aanwezigheid in sociale media, de SEO van je website en blog posts. Dergelijke marketingactiviteiten zijn moeilijker te relateren aan een harde, kwantificeerbare monetaire “return on investment”.

Deze duurzame inspanningen op langere termijn zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan de kortetermijninvesteringen, omdat ze uiteindelijk bepalen hoe je organisatie door de markt wordt gezien.

In dit artikel bespreken we waarom het van cruciaal belang is om te investeren in zowel korte- als langetermijnmarketingactiviteiten, en wat de voordelen zijn van elk type marketingactiviteit.

Een merk is vooral een verhaal

Marketing is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de perceptie die prospects en klanten van je bedrijf zullen hebben. De kunst om van je dagelijkse activiteiten en de doelstellingen die worden bereikt een verhaal te maken, is wat je merk creëert. Via marketing bereikt het verhaal dat je wilt vertellen jouw klant en alle andere stakeholders.

Leer je klanten jouw unieke propositie te begrijpen

Veel succesvolle bedrijven zoals Apple of Nvidia baseren de verkoop van nieuwe producten sterk op de educatie van de consument. In de Tech industrie, zullen updates en innovatieve oplossingen nieuw zijn voor de prospects; de klanten moeten opgeleid worden over de oplossing om zelfs maar de behoefte aan het product te vinden.

Het nieuws of de updates die je hebt, zijn de lessen die je geeft aan jouw klanten. Dit is jouw directe boodschap naar de klant. En jouw communicatiestrategie moet gericht zijn op het informeren van jouw klanten over jou, via de verschillende kanalen: sociale media, e-mailmarketing of alternatieve kanalen.

Het op elkaar afstemmen van je communicatie- en marketingstrategie versterk het informeren van jouw prospects en klanten. Cloudsuppliers gaat graag met je in gesprek over hoe je deze afstemming kunt realiseren.

In de afgelopen jaren is het succes van cold calling afgenomen tot slechts ongeveer 10% (Social media HQ, 2018). Met de opkomst van professionele social media kanalen, zoals LinkedIn, kiezen veel bedrijven ervoor om te investeren in social media campagnes in plaats van hoge (telefoon)rekeningen voor (internationale) persoonlijke gesprekken. Door de budgetten voor cold calling te herschikken en te richten op de marketingcampagnes op sociale media, kunnen meer mensen op een effectievere manier worden bereikt.

Bovendien kunnen beslissers en beslissing-beïnvloeders direct worden benaderd, in plaats van eerst in contact te komen met vastbesloten “gate keepers”.

Met social media advertentiecampagnes kun je specifieke en nichegerichte mensen bereiken. Wilt je dat de beslissers van een bepaald bedrijf advertenties voor jouw product te zien krijgen? Wilt je testen of jouw product belangstelling krijgt in het land waar je nog niet actief bent? Wil je, je richten op een specifieke industrie? In B2B wordt dit meestal bereikt via LinkedIn of Facebook targeted ads. Cloudsuppliers kan je daarbij helpen!

Met wie spreek je? Begrijp je klant

Marketingcampagnes zijn ook cruciale bronnen van gegevens. De campagnes voeden je bedrijf met informatie die wordt gebruikt om je klant beter te begrijpen.

Zo kun je niet alleen beter worden in het vertellen van je verhaal aan dat specifieke publiek, maar ook de behoeften van je klant beter begrijpen, en je toekomstige upgrades en innovaties daarop afstemmen.

De gegevens kunnen van verschillende aard zijn, gebaseerd op het kanaal waar ze verzameld zijn. Niet alleen kun je de soorten campagnes en kanalen testen waarmee je klanten het meest interactie hebben, maar je kunt ook een duidelijker beeld krijgen van wie je publiek is: wat is hun leeftijd, wat is hun beroep, wat zijn hun rollen en interesses.

Hoe krijg je meer leads: de trechter!

Marketing vult meestal de top van de sales funnel. Maar marketing kan ook het midden van de trechter sterk beïnvloeden met retargeting en het opleiden van de prospect. Bedrijven die beide – top en midden van de trechter marketing campagnes integreren, hebben meestal een hogere closed-won ratio dan degenen die alleen de top van de trechter marketing gebruiken.

Lange termijn-marketing activiteiten zoals naamsbekendheid zijn belangrijk, omdat ze jouw lead generatie en jouw winst over langere tijd verhogen, waar korte termijn activiteiten je bedrijf ondersteunen met het genereren van leads op korte termijn maar zonder veel lange termijn resultaten.

Beide soorten activiteiten werken hand in hand om je in staat te stellen de piek van efficiënte marketinggroei te bereiken. Er is altijd ruimte om je winst te laten groeien, ongeacht de grootte en het volume van je organisatie.

Cloudsuppliers staat klaar om je te helpen.

Wist je dat je financiële steun kunt krijgen om jouw marketingactiviteiten te financieren?

MARKETING DEVELOPMENT FUNDS

Marketing Development Funds (MDF’s) worden door de fabrikant beschikbaar gesteld om de marketingactiviteiten van de verkoper te bekostigen. Hiermee kunnen jouw marketingactiviteiten voor dat specifieke product geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd; elke advertentie ondersteunt echter jouw totale merk. MDF’s worden gewoonlijk aan de verkopers aangeboden bij de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst om de lokale vraag te vergroten. Op basis van de standaardpraktijk in de sector worden de fondsen toegekend op verzoek van de verkoper zelf voor een specifieke campagne of evenement.

OVERHEIDSFONDSEN

Sommige landen en andere politieke organen, zoals de EU, verstrekken overheidssubsidies aan bedrijven om hun groei te ondersteunen. Dergelijke subsidies worden vaak expliciet gebruikt voor een combinatie van R&D en marketing, aangezien dit de belangrijkste drijfveren voor de groei van het bedrijf zijn.

PARTNERCAMPAGNES

Net als MDF’s kunnen partnerships je ook marketingkansen bieden. Door partnerships met grotere merken of merken die een vergelijkbare doelgroep hebben, kom je in contact met hun bestaande publiek.